Högkvalitativa texter till riktigt bra priser!

Ekologiskt kött på bordet

Jakt är någonting människor ägnat sig så länge vi människor har funnits. Det har helt enkelt varit nödvändigt för att överleva. Idag är jakten inte nödvändig för att överleva, även om den är viktig av många andra skäl. Men har du tänkt på att du kan inte få mer ekologiskt kött än viltkött?

Djur som lever i det vilda äter inga tillsatser, får inga mediciner och där används heller inga färgämnen eller andra ämnen vid paketering. Viltkött är generellt sett magert och håller därför länge i frysen och två år är inga problem att förvar älg, rådjur eller hjort. Dock gäller det inte vildsvin, som är lite fetare och därför bara håller en till max två år.

Det finns även andra fördelar med viltkött. Det innehåller generellt sett en högre halt av mineraler än annat kött, vilket gäller särskilt zink och järn. Det är dessutom klimatsmart eftersom köttet inte transporteras långa vägar.

Dessutom ska man inte glömma att de vilda djuren föds fria, lever i det fria och har själva valt vad de äter. Jägarna ägnar mycket tid åt viltvård som underlättar för djuren att klara sig, vilket är extra viktigt under kalla, långa vintrar.

I dagsläget är cirka fyra procent av allt kött som äts i Sverige viltkött. Där räknas många olika vilda djur in och vildsvinen är det kött som ökar mest. Den största andelen är dock fortfarande älg. Hela 70% av alla svenskar äter viltkött någon gång under året och över hälften av alla svenskar vill äta mer kött. Allt enligt Jägareförbundet.

Så vill du äta mer ekologiskt kött är viltkött med andra ord ett bra alternativ. Det är dock inte alltid möjligt att få tag i viltkött året runt, vilket beror på att djuren inte jagas mer än under några begränsade månader. Vildsvin tillhör undantaget, vildsvinen jagas året runt. Under hösten, i oktober, jagas de flesta viltslag.