Högkvalitativa texter till riktigt bra priser!

Hur mycket är en hektar?

Hektar är en areaenhet som har använts i hundratals år. I vanliga fall dras denna enhet nytta
av vid tal kring stora ytor, exempelvis när mark ska uppmätas. Trots att hektar inte räknas
som en del av SI används det flitigt, och särskilt inom områdena jord- och skogsbruk. Värt att
veta är även att hektar ibland förkortas till ha. När vi nu har klargjort vad hektar betyder är
det dags att kika på frågan: hur mycket är en hektar?

Hektar i kvadratmeter

När du mäter stora tomter eller liknande ytor är det ofta hektar som används. En hektar är
detsamma som 10 000 kvadratmeter. Med andra ord syftas det på en yta där varje sida
uppmäter 100 meter. En kvadratkilometer är detsamma som 100 hektar. Om man istället
kikar på en rektangulär yta blir det aningen enklare att tänka sig hur mycket en hektar är: lite
mindre än två fotbollsplaner. Inte undra på att det här är en areaenhet som ofta
förekommer när man ska mäta tomter och stora skogsområden.

Värt att veta om hektar

Det var år 1795 som meter började användas. Då bestämdes det att 100 kvadratmeter var
detsamma som enheten ar medan en hektar var detsamma som 100 ar. Själva ordet hektar
kommer från en blandning av orden ”hekto” och ”ar”. Under mitten av 1900-talet
förenklades systemet, och detta ledde till att ar inte längre förblev en del av SI.
Hektar, å andra sidan, blev en så kallad tilläggsenhet och fortsätter än idag att användas. Det
är en mycket händig enhet när det gäller att mäta tomter eller områden som är anknutna till
jord- eller skogsbruk. Kanske är detta ett skäl till att hektar inte har övergivits, och det är
sannerligen enklare att säga ”1 hektar” än ”10 000 kvadratmeter”.