Högkvalitativa texter till riktigt bra priser!

Livsstilar – Vad menas med livsstil?

Gästinlägg av beteendeforskaren och skribenten Mikael Jensen.

Som forskare har jag intervjuat en hel del människor kring deras livsstil. Det visar sig att de har mycket att säga om andras livsstilar men svårt att beskriva sin egen livsstil. Är det något med betydelsen av livsstil som gör det svårt?

Det kan vara ganska svårt att sätta fingret på vad som menas med livsstil då det används på många olika sätt. Man kan t.ex. säga att Philippa har en hälsosam livsstil med mycket motion och nyttig kost. Många gånger pratar man om en negativ livsstil när man säger åt någon, som dricker för mycket eller använder droger, att de måste ändra sin livsstil.

I början på 1990-talet sa den dåvarande presidenten George Bush (den äldre) att han inte tänkte kompromissa med den amerikanska livsstilen. Vad innefattar den amerikanska livsstilen? Det verkar väldigt stort om det är något som gäller alla i USA eller en hel kontinent.

Olika livsstilar

Två svenska forskare kom på idén att man kan prata om livsstil på flera nivåer. Det kan göra det enklare att förstå.

På den lägsta nivån pratar man om en individs livsstil. Livsstilen är då ett uttryck för vem man är som person eller den identitet man har. Om man identifierar sig som en hälsosam person förväntas det synas i hur personen lever, med just inslag av nyttig mat, regelbunden motion och goda sömnvanor. Då kan man kalla det en hälsosam livsstil. Om man istället identifierar sig som djurrättskämpe och vegan är de synliga uttrycken den veganska kosten, kläder som inte är gjorda av djurhudar och hudvårdsprodukter som inte är testade på försöksdjur.

På mellannivån pratar man om grupptillhörighet eller subkultur. Om man identifierar sig som hip-hopare och nästan bara umgås med hip-hopare syns detta i vilken musik man lyssnar på, vilka kläder man har på sig och vilka människor man umgås med. Man kan också se det i personernas attityd och rörelsemönster.

Översta nivån fångar en hel nation och ett folk. Man kan t.ex. tala om norrmän som rika (tack vare oljan) friluftsmänniskor (som går på tur varje helg) som bär lusekofta och tar med sig smörgåsar i lunchboxen till jobbet. Alla är inte rika eller bär lusekofta men det är sådana livsstils-attribut som skiljer norrmän från andra folk.

livsstilar

I USA värnar de om individens frihet och att alla ska kunna följa sin dröm. Det vi i Europa ser är en stor massa som äter snabbmat och är överviktiga, som älskar storslagen underhållning samt har minst två bensinslukande bilar i familjen.

Flera livsstilar

Även om det hjälper att prata om livsstil på olika nivåer samt se livsstilen som uttryck för respektive nivå finns det fortfarande vissa problem. Om man t.ex. pratar om hållbar livsstil eller konsumtion och shopping som livsstil blir det svårt att placera livsstilen på någon nivå.

Man kan säga att en individ har en hållbar livsstil. Vissa subkulturer ägnar sig åt en hållbar livsstil. Det kan även bli en folkrörelse på en nationell nivå. Konsumtion och shopping som livsstil kan vara personlig men också något man delar i en grupp med gemensamma intressen. Man kan till och med säga att vissa länder och deras ekonomi drivs av konsumtion och shopping.

Livsstil betyder enkelt uttryckt sätt att leva. Om ens sätt att leva har ett starkt fokus kring hållbarhet har man en hållbar livsstil. Om ens sätt att leva har ett starkt fokus kring shopping är shopping en livsstil. Man måste bara skilja på vad människor säger att de gör och vad de faktiskt gör. Många säger att de lever hållbar men gör det inte. Många säger att de lever hälsosamt men har många dåliga vanor. Kan man då kalla livsstilen för hållbar respektive hälsosam? Livsstil är det som är uppenbart även för andra.

Slutligen kan man konstatera att en individ kan ha flera livsstilar. Man kan å ena sidan vara mycket intresserad av friluftsliv fem dagar i veckan och å andra sidan älska att festa två dagar i veckan. Det behöver inte finnas någon motsättning i det. Man kan å ena sidan vara medlem i en fotbollsförening som man identifierar sig starkt med (fotboll är en stor subkultur i vårt land) och samtidigt känna sig som en typisk medelklassmedborgare i hur man pratar, klär sig, inreder sitt hem eller var man bor. Om dessa aspekter tar stor plats i ens liv och syns i hur man lever sitt liv rör det sig om flera livsstilar.

Är livsstilar stabila eller föränderliga?                                

I mina intervjuer pratade personerna jag samtalade med ofta om att ändra livsstil. Det kan gälla sin egen livsstil eller andras livsstil. Någon vill ha en mer hälsosam livsstil för egen del. Några pratar om att alla borde ha en mer hållbar livsstil. Vissa pratar om att ungdomar borde ha en mindre stillasittande livsstil.

Det finns en slags paradox i fenomenet livsstil. En person som tar bilen till jobbet varje dag trots att det skulle vara smidigare att åka kollektivt (mindre tid går åt att sitta i bilköer) eller hälsosammare att ta cykeln har ett starkt vanebeteende. Vanebeteendet gör livsstilen stabil. Samtidigt vill vi få till livsstilsförändringar och på sikt gör vi också det. En livsstil förefaller stabil men i det långa perspektivet är den inte det. Vi förändrar våra sätt att leva beroende på ålder, ekonomi och värderingar. En medelålders har det bättre ställt och lever därför på ett annat sätt än en tjugoåring. En sjuttiåringar har inte längre fysiken till att leva som en tjugoåring och har därför en annan livsstil. Livsstilar är under förändring.

Så vad är en livsstil?

Som en sammanfattning kan man säga att en livsstil är ett någorlunda stabilt uttryck och beteendemönster för en människas identitet. Med uttryck och beteendemönster menas sådant som man gör och som andra kan se samt sådant som ger effekter i omgivningen. I den mån en människa identifierar sig på ett sätt men delvis lever på ett annat sätt är livsstilen det man faktiskt gör och inte det man säger eller tror att man gör.

Vad har du för livsstil?